Door Wie

Opleidingen heb ik o.a. gevolgd op het gebied van jeugdwelzijnswerk, loopbaanadvisering, psychologie, lichaamswerk, intu´tieve ontwikkeling, kindertolk, opstellingen volgens methode Franz Ruppert en symbooldrama. Daarnaast volg ik regelmatig bijscholing en intervisie groepen.

Mijn arbeidsverleden is divers. Ik heb zowel kinderen en ouders begeleid, als volwassenen met uiteenlopende vragen en in diverse begeleidingssituaties. Ik heb als reisbegeleidster in IndonesiŰ gewerkt. Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heb ik diverse functies gehad.

Sinds januari 2006 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf, Marcelis Consult, waar ik mensen begeleid met levens- en loopbaanvragen. Ik heb van 2006-2018 cursussen intu´tieve ontwikkeling gegeven bij Intuitief Traject in Nijmegen.

We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.

Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.


-Nelson Mandela-

Tijdens zijn inaugurele rede citeerde Nelson Mandela een tekst van Marianne Williamson.

Marcelis Consult  Marga Marcelis   Nijmegen   tel: 06-16438473