Klachtenregeling

 

Alle therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging JVATN , zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Sinds 2016 valt de JVATN onder de Wet Kwaliteit en Klachten in de Gezondheidszorg (WKKGZ) en is aangesloten bij de geschillencommissie van het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).

Mocht u niet tevreden zijn, dan ga ik ervan uit dat u dit zo spoedig mogelijk met mij opneemt. Uw klacht wordt vanzelf sprekend serieus genomen. Ik ga ervan uit dat we in een persoonlijk gesprek de ervaren klacht kunnen oplossen. Indien we er samen niet naar tevredenheid uitkomen, dan kunt u zich met uw schriftelijk onderbouwde klacht, wenden tot de klachtenfunctionaris van de JVATN.