Privacy verklaring

Naast de ethische code en wettelijke beroeps geheimhoudingsplicht, zijn er aanvullende maatregelen volgens de eisen van de AVG, zodat gegevens en informatie van clienten nog meer beschermd worden. Vanzelfsprekend ga ik hoogst vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie.

De wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) trad vanaf 25 mei 2018 in werking. Hieronder volgen een aantal punten uit deze verordening. Uw gegevens worden veilig opgeslagen, volgens de AVG normen.

 1. Persoonsgegevens worden tijdens het eerste gesprek met cliŽnt opgenomen in dossier. Verder worden de door de therapeut gemaakte aantekeningen van de sessies in het dossier opgenomen, als ook andere relevante documentatie. Deze informatie wordt zorgvuldig bewaard in afgesloten kasten, alleen voor therapeut bereikbaar.

 2. Volgens de wettelijke bewaartermijn wordt het dossier maximaal 20 jaar bewaard, tenzij u om vernietiging vraagt. De client neemt daartoe contact op met de therapeut.

 3. Soms worden er gegevens op de computer opgeslagen; zoals de facturen. De computer is beveiligd met versleuteld wachtwoord. De modem/router en WIFI hebben eigen gecreŽerde inloggegevens.

 4. Persoonsgegevens, zoals NAW gegevens en geboortedatum, staan ook op de facturen. De wettelijke bewaarplicht hiervan is 7 jaar.

 5. Met derden, die slechts NAW gegevens kunnen zien (zoals accountant), worden verwerkingsovereenkomsten opgesteld. Een verwerkersovereenkomst voorziet in geheimhouding van gegevens door derden.

 6. E-mail verkeer is op een beveiligde computer, met versleuteld wachtwoord en goede virusscan.

 7. Telefoon verkeer via de app/sms of voicemail: ook de telefoon is beveiligd met wachtwoord.

 8. De therapeut gebruikt uw gegevens uitsluitend in onderstaande situaties:
    - Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg.
    - Op uw factuur staan uw NAW gegevens, geboortedatum en behandelcode. Uw
       zorgverzekeraar heeft deze gegevens nodig. De factuur dient u zelf in bij uw
       zorgverzekeraar.
    - In noodgevallen/onvoorziene calamiteiten zal een zaakwaarnemer/vervanger uw NWA
      gegevens inzien en kunt u telefonisch of per e-mail door de zaakwaarnemer benaderd
      worden. Met deze persoon is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
    - Om ander zorgverleners te informeren bijvoorbeeld in geval van verwijzing of overleg.
       Dit is alleen mogelijk met uw expliciete en schriftelijke toestemming. Indien met
       andere zorgverleners gegevens gedeeld dienen te worden heeft het mijn voorkeur
       dat de gegevens aan u verstrekt worden en u zelf met een zorgverlener/verwijzer
       deze gegevens deelt.